Arkiv

Archive for april, 2012

Kärnkraft

april 27, 2012 Lämna en kommentar

Atombombernas utveckling under andra världskriget var det som lade grunden för den svenska kärnenergin. Det var under år 1945 som den svenska forskningen började ta kärnenergin på allvar. Samtidigt tyckte försvaret att landet skulle ha en stor fördel med att ha kärnvapen, då det sågs som det bästa sättet att skydda landet från eventuella hot.

Frankrike var ett av de länder som lade hög prioritet på att få ett fungerande atomenergiprogram. De höll därför inte speciellt mycket av sin forskning och information hemlig som andra länder som t.ex. USA gjorde. År 1950 slöts ett samarbetsavtal mellan Sverige och Frankrike. Detta ledde till att Sverige fick ett lån på tre ton uran, vilket var tillräckligt till sin första reaktor. Det enda kravet som Frankrike hade var att de skulle få tillbaka samma mängd som de hade lånat ut.

År 1954 öppnades det första reaktor (R1) i Sverige. Det var en experimental reaktor med en maximal effekt på 1 MW. Fem år senare skapas kärnkraftsmyndigheten och en kärnenergilag stiftades. Under denna tid var Sverige ett av världens mest framgångsrika industriländer.

Sovietunionen öppnade år 1954 världensförsta kärnkraftverk. Kraftverket hade en effekt på 5 MW.

Fission


I ett kärnkraftverk genereras energin med hjälp av fission.

  1. En Uran-235 atom absorberar en neutron och splitteras. Vid splittringen släpps tre nya neutroner och en del energi.
  2. En av neutronerna absorberas utav en uran-238 atom, men detta bildar ingen reaktion. Den andra neutronen kolliderar inte med något och fortsätter därför int
  3. e reaktionen. Däremot fortsätter den tredje neutronen reaktionen då den absorberas utav en annan atom av uran-235, som släpper två nya neutroner och en del energi.
  4. Båda dessa neutroner absorberas av vars en uran-235 atom och fortsätter reaktionen.

Kärnkraftsolyckor

Den största kärnkraftsolyckan som har skett är Tjernobyl-olyckan. Olyckan inträffade den 26 april år 1986 i Ukraina (dåvarande Sovietunionen). Den fjärde reaktorn skapade en härdsmällta i utkanten av staden Pripjat (framtidensstad). Undertiden som regeringen försökte hålla det hemligt började andra länder att misstänka något. Sverige var ett av de första länderna som lade märket till den onormalt höga mängden radioaktivitet. Det tog över ett dygn innan staten berättade någonting för de drabbade eller påbörjade evakueringen av staden. Antalet dödsoffer för kattastrofen räknas upp till en miljon.

Miljö

Kärnkraft är en miljövänlig energikälla som genererar en mycket stor mängd energi. Det som en del har emot kärnkraft är att det inte finns någon säker slutförvaring för det avfall som bildas.

Källor: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/en/index.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tjernobylolyckan

http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull283/28302793032.pdf

http://www.ne.se/tjernobylolyckan

Kategorier:Teknikhistoria

Ångmaskinen

Ångmaskinens historia         av: Hampus Lindström

Ångmaskinens har haft en stor inverkan i det samhälle vi lever idag. Den första funktionella ångmaskinen utvecklades år 1712. Det var enorma fördelar med att använda sig utav ångmaskinen. Man kunde som företag flytta närmare hamnen på grund av att man inte längre behövde sätta sin verksamhet på ett särskilt ställe då ångmaskinen hade en helt ok mobilitet.

Fördelen med att sätta sin verksamhet närmare hamnen var att transporterna från fabrik till båtar kostade mycket mindre samt exporten. Man kom även närmare till de stora kolstenstillgångarna som fanns i det centrala England. Priset för att driva sina ångmaskiner blev billigt.

När 1800-talet kom så var vattenkraften fortfarande mer använd än ångan. Totalt så hade 289 ångmaskiner byggts i hela England. Men 1830 så förändrades det. Bomullsindustrin började använda mer och mer ångmaskiner. Under ett tag användes ångkraften tre gånger så mycket mer än vattenkraften. Detta ledde till att man plockade mycket mer bomull, ungefär arton gånger mer än man gjorde tidigare vilket senare ledde till ökad tygproduktion. Tack vare ångkraften och bomullsindustrin så blev den industriella revolutionen självklar.

Redan på 100-talet så fanns det idéer om hur man skulle kunna använda sig utav ånga för att bilda kraft. Detta beskrevs då som en ”Magisk kraft”.

Det tog dock ett långt tag tills själva idén sattes i verk. Det var då Thomas Savary började skruva på en maskin som kallades ”En gruvarbetares vän”. Denna uppfinning ersatte de hästdrivna pumparna som drev bort vattnet från gruvgångarna. Det tog inte ett långt tag förrän en ny person var på och pillade på Thomas idé. Denna gång var det Thomas Newcomens tur. Han gjorde då en uppfinning som kallades för ”Atmosfäriska maskinen”. Den blev dock inte lyckad för den slukade alldeles för mycket kol.

Det är nu James Watt kommer in i bilden, personen som lyckades bäst med ångmaskinen. James Watt var en skott som jobbade som instrumentmakare och ingenjör vid universitet i Glasgow.

Vad James gjorde var att han tog Newcomens maskin och minskade kolåtgången sänktes drastiskt. Watt fick patent på denna förbättring. Han fortsatte att utveckla maskinen. Han flyttade senare till Birmingham och gick med i Matthew Boultons företag. Här vidarutvecklades ångmaskinen och ångmaskinen blev senare anledningen till varför ångbåten kom till och som då ökade transporterna drastiskt.

Vad har då ångmaskinen gjort för vårt samhälle idag? Och vad har man kunnat utveckla tack vare idén på ångmaskinen?

Den första fullt funktionella ångmaskinen kom 1712, det var Newcomens konstruktion. Ångmaskinen på det årtalet drev mycket saker, den pumpade ut vatten från gruvor, den utgjorde Spinning Jenny, driva hjul på ånglok, ångbåten och mycket mer. Men det var inte Newcomen som gjorde så att den kunde användas på alla dessa sätt (men man får inte glömma att det var Watt som tog idén från honom). Det var James Watt förtjänst till att ångmaskinen utvecklades som den gjorde.

Själva idén med att använda ånga som tryck finns än idag som ångturbiner. Ångturbiner används till exempel i kärnkraftverk där uppvärmd ånga tillförser en mekanisk rotation. Kärnkraftverk i sig är en källa som producerar extremt mycket el men anses som farligt och skadligt för naturen. Detta gör att man börjar sätta upp mer vindkraft verk vilket gör att man får ännu mera ”ren” el och det är ett mycket bättre val för miljön.

Ångmaskinen har hjälpt till extremt mycket för vårt samhälles utveckling. Transporten ökade tack vare ångmaskinen vilket ledde till att man fick ökad produktion av sina varor.

Kategorier:Teknikhistoria

Telefonens Teknikutveckling

april 27, 2012 2 kommentarer

Telefonen

Telefonen är något som nästan alla har idag, åtminstone i västvärlden. Telefonen gör det möjligt för människor långt ifrån varandra att kommunicera. Från början kunde man endast ringa, det vill säga prata med varandra. Detta skedde över ett trådat nätverk och tekniken är densamma nu som då. Nu är telefonerna dock väldigt mycket mer utvecklade. Man är inte begränsad till samtal utan man kan även skicka text- och media meddelande till varandra. Nuförtiden kan nästan alla nya telefoner dessutom ansluta trådlöst till internet vilket gör telefonens användningsområde oändligt. Hade man aldrig uppfunnit telefonen så är det svårt att föreställa sig hur världen skulle se ut idag. Skulle det inte funnits någon möjlighet att ta snabb kontakt med andra människor eller hade man kanske kommit på en ännu bättre lösning?

Den första telefonen kommer ifrån USA. Denna uppfanns av Italien amerikanen Antonio Meucci. Meucci kallade då sin uppfinning för teletrofono. Han konstruerade sin uppfinning cirka 1849 men blev inte känd för omvärlden fören 1860 då Meuccis teletrofono publicerades i en italienskspråkig tidning i New York. Ungefär 16 år senare så ansökte Antonio Meucci om patent för sin uppfinning men fick avslag då han inte hade råd att betala. Antonio Meucci blev inte erkänd som telefonens uppfinnare fören i mitten av år 2002 då någon annan stulit hans idé några år efter hans försök att patentera sin telefon. Innan telefonen fanns så använde man sig av telegrafer som var väldigt långsamma och som endast överförde kortrare textmeddelande.

Taxen

I slutet av 1800-talet så lanserades en telefon som kallades taxen. Namnet fick telefonen Ericsson släppte taxenså tog företaget patent på en viktig del i sin version av telefonen som var efter sitt utseende. Telefonen skapdes LM Ericsson. LM Ericsson är ett svenskt telekommunikationsföretag som genom telefonens historia alltid varit stora. När E

nödvändig för att den skulle fungera, nämligen permanentmagneterna som krävdes för vev induktorn på telefonen. Ericsson producerade den här telefonen i över 40 år och den blev en stor nationell och internationell succé! Detta troligtvis tack vare att det var den första bordstelefonen som hade mikrofon och högtalare i samma stycke.

När telefonen väl blev känd så var den väldigt efterfrågad, speciellt i Sverige. Sverige var ett av världens telefontätastaste länder i samband med att Ericsson släppt taxen. I början var det flera olika företag som stod för telefonledningar och olika tekniska centraler men efter hand som marknaden växte så köpte det svenska telegrafverket upp allt för att koppla samman flera användare och bygga större nätverk.

De fasta telefonerna (de trådbundna) fungerar på det sättet att när man försöker ringa någon så skickas en signal från sin telefon in till en telefonväxel. I telefonväxeln så skickades din signal vidare till den du försökte ringa genom att man kopplade ihop din telefonledning med din motagares. Från början var alla telefonväxlar bemannade och när du skulle ringa någon så var det en arbetare på telefonväxeln som manuellt fick koppla samman dig med din mottagare beroende på vilket nummer du angett. År 1924 så öppnades den första helautomatiserade telefonväxeln i Sverige. Automatiken gjorde så att du direkt kopplades till din motagare genom att du slog in dennes telefonnummer.

Under flera år så gick utvecklingen för telefonen väldigt långsamt, kanske för att allt fungerade som det skulle. Inte fören efter år 1980 så började utvecklingen gå igång igen. Man tog fram trådlösa telefoner och i Sverige så ersatte man de gamla växlarna med de så kallade AXE-växlarna. De nya växlarna var helt elektroniska och innebar att telefonanvändarna fick tillgång till flera nya funktioner.

De trådlösa telefonerna, även kända som mobiltelefoner, innebar en stor förändring i utvecklingen. Mobiltelefonerna fungerar på ett sätt liknandes en radio. När man ringer från telefonen så skickas en typ av radiosignal från din mobiltelefon till en mobilstation som sen skickar vidare signalen till närmaste basstation. Från basstationen skickas din signal sen till en mobilväxel där din signal skickas vidare till din motagare.

Mobiltelefonerna blev snabbt väldigt populära och i till exempel Sverige är mobiltelefonerna vanligare än de fasta telefonerna i dagsläget. En av anledningarna till att mobiltelefonin växte så snabbt var för att det blev möjligt att använda telefonen på platser där det inte gick att dra telefonledningar. Mobiltelefonerna blev en stor marknad tack vare att man kom på hur mycket annat den va bra för. Det va i början av 2000-talet som markanden verkligen började växa och fortfarande växer. Man började göra mobiltelefoner med inbyggd kamera. Man utvecklade en tjänst för att skicka korta textmeddelanden mellan telefoner. Tjänster heter SMS och står för Short Message Service.

I några år stod även dessa supermoderna telefoner nästan helt still i utvecklingen. Det enda som utvecklarna gjorde var i princip att ändra utseendet på telefonen och lägga till någon liten extra funktion eller uppgradera kameran. Inte fören för bara några få år sedan, runt år 2010, kom nästa stora genombrott i marknaden. Man släppte en typ av telefon som ofta kallas för smartphone. En smartphone är ett mellanting av en dator och en mobiltelefon. Förutom de klassiska tjänsterna som att ringa och skicka SMS så öppnades nu en helt ny värld av möjligheter upp. Man kan ansluta telefonerna till trådlöst höghastighetsinternet vilket gör det möjligt att genomföra flera nya saker som aldrig förr vanligt möjligt. Det blev också en stor sak att utveckla applikationer eller appar till mobiltelefonerna. Att surfa på internet, kolla epost, titta på film, lyssna på musik och mycket mer är nu fullt möjligt i dagens telefoner. En väldig teknisk bedrift om man jämför men den första telefonen uppfunnen av Meucci som endast kunde överföra röstsamtal och knappt ens det.

Smartphones körs på operativsystem som liknar en dators väldigt mycket. De tre största operativsystemen idag är Apples iOS, Microsofts Windows Phone och Googles Android. Alla 3 operativsystemen har stöd för så kallade appar. Appar är som program som man laddar ner från någon av utvecklarnas marknad och som man sedan installerar på sin telefon. Vem som helt kan i princip göra appar vilket har gjort marknaden väldigt stor och idag finns det många som lyckats bli miljonärer på att lansera appar till telefoner. Det största operativsystemet är Android som köpts upp och utvecklas av Google. Android är baserat på operativsystemet Linux som är ett väldigt komplext system avsett speciellt för datorer.

Idag är telefonen en väldigt viktig del av vardagen. De flesta har hela tiden med sig sin mobiltelefon. Man har ständig kontakt med andra och allt finns lättillgängligt. Tack vare alla möjligheter som dagens telefoner erbjuder så har människor världen över kommit närmare varandra. Det behöver inte vara i stor skala för idag kan man utan problem ringa sin kompis som bara bor några hus bort. Förr när telefonen inte var så välutvecklad och det var få som ägde en telefon så var det betydligt svårare att få kontakt med människor långt bort. Världen kändes större. Kanske hade man inte samma behov då som nu när det gäller att ha kontakt. Telefonen har gett oss väldigt mycket, och öppnat för så mycket nytt i dagens samhälle. Telefonen har gjort det lätt att kontakta sina nära och kära och dessutom gjort det lätt att snabbt få hjälp i en nödsituation, nästan oavsett var man är någonstans. Tyvärr har telefonen också medfört ett visst beroende hos många. Flera får panik ifall de inte har sin telefon i närheten. För många betyder telefonen väldigt mycket mer än vad den kanske borde göra egentligen.

Källor:

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Telefon&oldid=16340643
http://www.samlaren.org/telephon.htm
http://www.tekniskamuseet.se/1/389.html
http://www.bgf.nu/historia/6/telefon.html
http://www.zetterstrom.net/texts/telefonensursprungochutveckling.asp
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ericsson&oldid=16284232
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobiltelefoni&oldid=16357362
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Smartphone&oldid=16192826

Kategorier:Teknikhistoria

Datorns Historia

april 27, 2012 Lämna en kommentar

Datorn är en uppfinning som vi kan hitta överallt. Datorer finns i hemmet och på kontoren, men vad vi inte tänker på är att datorer även finns i saker som tåg, bilar, bank automater och på massa andra ställen. Datorn är en väldigt komplex apparat som har funnits ända sen man blev färdiga med den första elektroniska datormodellen Z3,  år 1941. Detta var den första elektroniska programmeringsbara datorn som tillverkades av Konrad Zues. Senare kom en dator som kallas Eniac som bestod av vakumrör och reläer. Den tog cirka 3 år att bygga och blev början på ett mycket stort intresse av datorer i forskarvärlden. Eniac byggdes på universitetet i Pennsylvania på uppdag av den ammerikanska armen. Dens syfte var att räkna ut projektilbanor. Men innan den elektroniska modellen av datorn existerade fanns Z1 vilket var den första programerbara mekansika datorerna. Datorer på den tiden kunde då vara stora som hus och använder sällan i något praktiskt syfte.

John von Neumann som var med och utformade Eniac insåg att istället för att man skulle programmera datorn med olika relä och kablar så kunde man lagra programmen i datorns minne. Med denna kunskap kunde man utveckla EDSAC i Storbritannien vilket var den första datorn med att lagra ett program i sitt minne.

Eniac och Rekonstruktion av Z3 på ett tyskt museé.

Transistorbaserade datorer började tillverkas år 1948. Man hade sen innan dess använt vakumrör i datorerna. Den första datorn byggd av transistorer hette TX-0 och utvecklades på MIT. IBM började då också intressera sig i datorer och utvecklade IBM 7090 som hade dubbla prestandan av vad TX-0 hade och kostade mycket mindre, IMB 7090 blev ingen succeé och sålde bara 50 st exemplar medans datorn PDP-8 (tillverkad av DEC) sålde ca 50 000 exemplar. När man uppfann de integrerade kretsarna år 1958 kunde man göra datorer mycket mindre.

Hemdatorer började bli känt på 1980-talet och det var då IBM och Apple som var de ledande utvecklarna av hemdatorer. Man kunde då göra datorer mycket mindre. VLSI (Very Large Scale Integration) gjorde att man kunde trycka in tusentals transistorer på ett mycket litet kretskort. Detta la mycket grundern till datorers storklek idag. Microsoft började också komma med sitt operativsystem MS-DOS vilket gjorde att datorn blev allt mer användarvänlig. DOS var textbaserat och man hade då bara ett tangentbord till datorn och ingen mus. Men senare när man uppfann de grafiska gränssnitten uppfann man även ett sätt att kontrollera datorn förutom med tangentbordet, datormusen. Men på den tiden hade man bara en knapp på datormusen och den ser knappast användarvänlig ut. Allt detta tillät dock att man kunde börja skriva saker på datorn som man kunde spara och fortsätta med senare. Så skrivmaskinen sågs som en ganska usel apparat eftersom allt man skriver är skrivet, man kan inte backa på en normal skrivmaskin. Då kom även disketten som hade en lagringskapacitet på 800KiB vilket i jämförelse med dagens portabla hårddiskar på upp till 2TB så är 800KiB extremt lite lagring. Men då lagrade man heller inte mycket mer än text och små program.

Microsoft har tagit täten i utvecklingen av operativsystem. Med sin windows serie som kom efter MS-DOS har man gjort datorer mycket användarvänliga. Operativsystemet Windows 7 är det senaste på marknaden men det nya Windows 8 är också på gång. Microsoft tillverkar också operativsystem till telefoner och spelkonsoller. Apple är utvecklaren av operativsystemet MAC och de var långt före Windows med sitt operativsystem. Apple utvecklar också operativsystem till sin telefon som kallas Iphone. Dagens mobiltelefoner som kallas smartphones bygger på samma princip som datorer. De har en processor, moderkort, RAM minne och de är binära apparater.

IBM-Dator som kör MS-DOS (foto: Boffy b) och Mac dator med datormus (foto: Alexander Schaelss)

Dagens datorer är mycket kraftfulla och har avancerade 3D Motorer vilket gör att man kan återskapa en tredimitionell värld i datorn med mycket detalgerat utseende. En dator består huvudsakligen av Processor, Moderkort, Grafikkort, Nätaggregat och hårddiskar vilket har ersatt den gamla tidens radiorör, kablar och disketter. Det finns en dator vid namn Rasberry PI som är ungefär lika stort som ett kreditkort och kostar endast 300 Kr, detta är ett klart exempel på att man kan göra datorer extremt små och billigt idag i jämförelse med hur det var för ca 10 år sedan och med saker som Internet som uppfanns på 1970-talet blir datorn den mest kraftfulla elektroniska apparat som existerar. Utan datorn skulle vår värld aldrig se ut som den gör idag.

Av: Rasmus Jönsson

Källor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorns_historia
http://www.jonasweb.nu/sidor/datorn/hist.html
http://www.tekniskamuseet.se/1/190.html

Kategorier:Uncategorized

Internets Historia

april 23, 2012 Lämna en kommentar

Internet är en uppfinning som de allra flesta i världen har provat på. Den går ut på att man behöver en dator/mobil eller någon annan teknologisk uppfinning med wifi, man kan då gå ut på internet och göra många saker, bl.a. spela spel mot andra i världen och skicka filer mellan varandra.

Internet har ändrats väldigt mycket genom åren. Från att vara ett backupsystem i kalla kriget till att vara en av de mest använda och viktigaste uppfinningarna i vardagen till att kommunicera, jobba och hitta mycket information om allt och alla. Idag kan man göra egna hemsidor och publicera dem på internet, men förr kunde man bara i princip skicka textfiler och email.

ARPANET var ett nätverk som var början av det nuvarande internet. Det konstruerades slutet av 1950-talet till mitten av 1960-talet, alltså under kalla kriget mellan USA och Ryssland, av ARPA, Advanced Research Projects Agency. Meningen med uppfinningen var att man skulle kunna kommunicera mellan datorerna under krigstid med information och dylikt. D.v.s. att om en dator gick sönder, hade man fortfarande kvar informationen i ett nätverk.

I slutet av 1969 kopplade man ihop fyra olika IMPs, nuförtiden kallat routers, på fyra olika universitet (UCLA, UCSB, Stanford och University of Utah) till ARPANET. Tanken med detta var att testa nätverket genom att försöka kommunicera med de andra datorerna. Det första meddelandet på ARPANET var den 29 oktober, 1969, från UCLA till Stanford. Man skickade bara ett ord, vilket var ”login”, dock kom bara ”lo” fram, sedan kraschade systemet. Men det var ändå ett steg i rätt riktning, då man lyckades skicka något iallafall. Nuförtiden kan man ju skicka nästan oändligt många ord vartsomhelst, utan att något system kraschar.

1973 hände något speciellt, för att det året kopplades även Norge in i APRANET, vilket betyder att de var det första landet utanför USA som kopplades till nätverket. Man kan säga att nätverket växte sakta, men säkert, då de endast hade 213 datorer kopplade till nätverket vid 1981.

Det fanns ett problem, och detta var att så gott som alla datorer hade egenutvecklade operativsystem. Alltså blev det svårt att kommunicera mellan varandra. Därför skapades ett projekt året 1973 som kallades ”The Internetting Project”. Projektet gick ut på att man skulle utveckla något som gjorde att datorerna skulle kunna kommunicera med varandra även om man hade olika operativsystem. Projektet lyckades mot slutet av 70-talet då ”TCP/IP” utvecklades. TCP/IP är ett protokoll som används på nätet, och varenda dator som är uppkopplad mot ett nätverk måste kunna TCP/IP för att kunna kommunicera med de andra datorerna.

Under 80-talet började det att komma andra sorters nätverk som Usenet, NSFNET, m.m. vilka man sedan kopplade ihop till ett nätverk som nu kallas internet. Detta nätverk användes mest till att skicka/ta emot textfiler. Det fanns även en ”elektronisk anslagstavla”, BBS, under 80-talet som blev större och större efter varje år. Den kunde man ansluta sig till genom att ringa till uppkopplade datorer via ett modem. Där kunde man läsa nyheter och även kontakta andra personer.

World Wide Web

World Wide Web

Fast det internet som vi kallar för webben/internet idag, började inte förrän runt 1990, då HTML, ett programmerings-språk som gör att man kan göra egna websidor, skapades. Då började själva WWW, alltså World Wide Web, som är det vi kallar internet men egentligen är internet bara ett sätt att kommunicera på. Tanken bakom HTML var att skaparen, Tim Berners-Lee, ville samla ihop data och sedan presentera den på ett lättare sätt.

Nu när man har fått reda på grunderna i ARPANET/Internets historia kan man ju fråga sig: ”Hur förändrade denna uppfinning världen?”

Internet har utvecklat samhället otroligt mycket. Fast om det är en utveckling till det bättre eller sämre, finns det inget svar på.

Idag kan man göra det mesta på datorn och internet, man kan lyssna på sin favoritmusik via Spotify/YouTube istället för stereo och CD-skivor. Man kan handla via internet, allt från kläder till småprylar, t.o.m. mat, istället för att åka in till närmaste stad och handla. Vi kan ju ta och jämföra skillnader från förr och hur samhället är idag.

Under de senaste 50 åren har det skett en stor tekniskutveckling tack vare internet. T.ex. att man var ofta ute och lekte med sina kompisar förr, men nu sitter de flesta barn/ungdomar inomhus och spelar eller helt enkelt bara surfar de flesta dagarna i veckan. Men det finns ju många fördelar med det hela också. Som sagt kan man ju väldigt enkelt nå sin musik genom bara några vänsterklick.

Hemsidor som Facebook och Twitter, alltså sociala medier, har också en stor påverkan på utvecklingen av samhället. Det finns fördelar och nackdelar med allt, men en sak man kan ta upp angående detta är ju att man faktiskt är social med andra, dock sitter många personer hellre framför Facebook än att umgås med sina vänner. Man kan ju även snabbt nå ut med information till sina vänner vilket är bra.Man kan också säga att miljön blir bättre tack vare den tekniska utvecklingen och därmed internet. T.ex. finns det program som Skype, där man kan prata med folk runt om i världen genom mikrofon, och man kan även göra videokonferenser. Tack vare sådana program behöver man ju inte köra eller flyga till möten, utan man kan snabbt och enkelt ha det på datorn, via internet.

Fildelning är även det en positiv och negativ sak. Det positiva i samhället av detta är att man har möjligheten att ladda ned musik och filmer snabbt och enkeltvia t.ex. CDON och Discshop. Fast det är ju även negativt med fildelningen med tanke på att det finns en illegal fildelning som många använder sig utav. Detta gör att de som utvecklat program/spel eller gjort musik/film inte får betalt för sitt arbete.En väldigt positiv sak med internet/webben är att man prata öppet om saker på olika forum, med folk världen om som har samma intressen som dig själv. Andra positiva förändringar i samhället är t.ex. att man kan göra bankärenden via internet, snabbt och enkelt. Alltså överföra pengar och betala räkningar utan att åka till banken.Wikipediaär också en väldigt bra sida som gör att man tack vare internet kan hitta en enkel informationskälla med väldigt många artiklar om allt och inget. Det är även en bra sida för alla att dela med sig utav sin kunskap i ämnen.

Eftersom det är internet jag skriver om får jag väl dra upp det mest aktiva ämnet inomdagens internet, alltså SOPA & ACTA. SOPA lagen, kortfattat sagt, är att man ha en lag som gör det möjligt att stänga ned websidor inom USA som har copyrightskyddat material, medan Acta handlar om internationella websidor. Om jag har förstått det rätt så kan t.ex. YouTube och Facebook stängas ned om SOPA går igenom, men sidor som Existenz kommer fortfarande att finnas, om inte ACTA går igenom.Ska jag vara ärlig hittar jag inga större fel med internet utan i mina ögon är detta en klar förbättring av samhället. Jag menar om man har tråkigt kan man spela, söka information om saker man tycker är intressanta, prata i Skype eller kolla vad andra har skrivit på forum osv.

Kategorier:Teknikhistoria

Teknikhistoria

april 16, 2012 Lämna en kommentar

”Where there is the necessary technical skill to move mountains, there is no need for the faith that moves mountains.”  -Eric Hoffer

Utan tekniken skulle människan inte vara där den är idag. Med hjälp av tekniken har mänskligheten kunnat försätta berg, ändra vattnets rutt och utvinna enorm energi ur den blygsamma atomen.


Aldinis oxbatteri 

Utan teknikens utveckling skulle hela mänskligheten fortfarande leva på savannen och behöva kämpa för sin överlevnad dagligen. Tekniken har gett mänskligheten ett övertag i naturen som oss veterligt inte existerar någon annanstans. Tekniken och mänsklighetens utveckling är tätt sammanbundna. I dessa artiklar inom teknikhistoria tittar vi närmare på några tekniska framsteg som lett till stora förändringar inom det mänskliga samhället och världen i övrigt – inte alltid av godo.

Kategorier:Teknikhistoria